Retoriktips

Herr & Fru Retorik

Restaurangbesöket: sallad kontra biff? Frisörbesöket: färgning och slingor kontra det gamla vanliga? Underklädersaffärs-besöket: spets kontra boxer? Finns det då så tydliga skillnader mellan män och kvinnor i retoriken?

Vad säger forskningen
Retoriken har ända tills alldeles nyligen varit männens domän. Kvinnor fick sällan någon retorisk utbildning och har heller inte haft någon självklar plats i offentligheten. Bland världens bästa tal hittar man bland 115 texter EN enda skriven av en kvinna: den amerikanska rösträtts-aktivisten Susan B. Anthony. Lingvisten och forskaren Deborah Tannen utgår från att skillnaden mellan mäns och kvinnors språk är rent kulturella framkallade genom uppfostran och social interaktion. Här nedan får du några typiska skillnader mellan mäns och kvinnors retorik; som offentliga talare enligt Britt Backlunds forskning:

Typiskt män: talar mycket, litar på gamla meriter, använder krigs- och tävlingstermer, har svårt med inlevelse, vågar kritisera och uttrycka vrede, vågar skämta, har många pausutfyllnader, går stadigt och med rak kropp, ser till att behålla ordet.

Typiskt kvinnor: talar mycket om personer och relationer, frågar mycket och säger kanske, svär inte eller använder tabuord, skrattar ofta och har många sorters skratt, har få pausutfyllnader, står ofta vingligt och lägger huvudet på sne, kan hålla fler bollar i luften samtidigt.

Typiskt mig: när jag och min man Fredric har bilat längre sträckor och jag har velat ta en bensträckare i hop med en kopp kaffe på en bensinstation (han har varit förare) har jag uttryckt mig: "Vi kanske kan svänga av vid nästa avfart och ta en kaffe, vad tycker du?"  Swisch!!! Och vi passerade avfarten i 110 km/h. Nu har jag lärt mig tricket. Nu säger jag med en tydligare ton: "Sväng av nästa avfart höger, om 200 meter, jag ska ha en kaffe." Det funkar!

Som jag ser det har vi mycket att lära av varandra. Snygg retorik är att vara flexibel i sitt sätt att uttrycka sig, flexa efter din målgrupp och situation. Jag har två enkla modeller som är uppbyggda av Herr och Fru Retorik eller de två karaktärerna Hund och Katt - läs mer och få tips genom att klicka här! Vill du uttrycka dig snyggare och lära dig Herr och Fru Retoriks olika nyanser klicka på länkarna nedan eller kontakta mig 070-632 21 92, nina@creviretorik.se

Vårens öppna utbildningar i samarbete med KeyCoaching

Retorikresa till Athens riviera i april 2014

Företagsanpassade retorik utbildningar

Föreläsningar

Individuell retorikcoachning


Senaste blogginlägg