Om retorik

Om Retorik och NLP

Retorik - konkreta tekniker till tydligare kommunikation

Retorik är konsten att övertyga. De retoriska verktygen hjälper dig att bli trovärdigare, tilltalande och tydlig i dina budskap. Verktygen och modellerna kommer från det antika Grekland. För 2000 år sedan intresserade sig de gamla filosoferna sig för VAD det var som gjorde vissa talare mer framgångsrikare än andra. Man upptäckte att det var specifika tekniker som resulterade i att talaren nådde fram med sitt budskap till sin målgrupp i den givna kontexten och situationen.

NLP - kommunikativa tekniker som tar dig fram till målet

I NLP studeras tre områden

Neurologi: Hjärnan och hur vi tänker
Lingvistik: Hur vi använder språk och hur det påverkar oss
Programmering: Hur vi ordnar våra handlingar för att nå våra mål

NLP startades i mitten av 1970-talet i USA

NLP skapades I USA på 70-talet av John Grinder, professor i lingvistik och Richard Bandler, psykolog. De studerade skickliga kommunikatörer och skapade modeller av deras tekniker. Metoderna kunde sedan läras ut till andra så de också kunde få samma resultat.


Hur kan du använda NLP i för att bli en framgångsrik kommunikatör?

NLP har många tekniker för dig som vill bli en framgångrik kommunikatör. NLP fokuserar på dina övertygelser, dina resurser, och dina hinder och vad de gör i kommunikationen. NLP har studerat människor som vill göra en förändring, nå nya mål och hur de GÖR och hur de TÄNKER på vägen till målet. NLP fokuserar alltså innåt. Hur vi tar intryck av språk, röst och kroppsspråk och vad de intrycken gör med oss.

NLP och Retorik hur kompletterar de varandra?

NLP och Retorik går hand i hand. NLP jobbar innåt och Retorik jobbar utåt. En perfekt sammansättning av tekniker för att förstå vad kommunikation gör med oss människor både innåt och utåt sett. Kommunikation är ett komplext område men med NLP- och Retoriska tekniker blir kommunikationen lättare att förstå och lättare att använda.

NLP öppnar dörrar i ditt sinne. NLP har nio grundantaganden som ger dig vägledning. Läs tre av dem här och begrunda ...


1. "Du har ansvar för dina tankar och ditt tillstånd och därför även för dina resultat"

Omgivningen kan påverka dig, men slutligen är det du som väljer de tankar som ligger till grund för   ditt tillstånd och som i sin tur ger ett resultat. Du äger dina tankar och du är en slutprodukt av dina tankar.

2. "Meningen med kommunikation är den respons du får"

Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte "inte-kommunicera"

3. "Det finns inga misslyckanden bara feedback"

Du kan inte misslyckas. Om något inte fungerar, gör något annat på ett annat sätt.

 


Senaste blogginlägg