Bloggen

~ senaste från Crevi Retorik ~

Du kan!

Du ska hålla en dragning en presentation och du förbereder dig, och förbereder dig och förbereder dig ... och när dagen kommer för presentationen känner du dig ändå inte tillräckligt förberedd.

Retorik - konsten att övertyga är att våga vara genuin. Jag upplever att en stor bromskloss i att just vara genuin är att inte vi litar på vår förberedelse ... vår kunskap, på våra erfarenheter etc. Vi se perfekta ut, framföra ett perfekt budskap, visa perfekta bilder och svara perfekt på frågor. 

Denna gång får du några tips till att vara mer operfekt:

Våga lita på att du är bra! Du kan! Du har kompetens. Du har erfarenheten. Du får ta plats utan att vara perfekt!

Våga släng manuset! Du har förberett dig? Om svar JA - våga lita på din förberedelse!

Våga visa ditt ärliga och riktiga Ja

 

 


Nina är fil. kand. i retorik. Certifierad i NLP Master Practioner, Effective Charismatic Leadership och Group Dynamics för Michael Grinder, USA. Utbildning inom pedagogisk drama och röstutveckling SMI Stockholm. Hon har ett coachande förhållningssätt som utbildare. Ninas utbildningserfarenhet har hon skaffat på SAS Flight Academy där hon jobbade som instruktör och senare tid som utbildningskonsult.

Nina Buchaus

Senaste blogginlägg