Bloggen

~ senaste från Crevi Retorik ~

Stärk din trovärdighet med ethos!

Bild1

Tar du för givet att lyssnaren litar på dig? Retorik betyder konsten att övertyga och har metoder som hjälper dig att skapa trovärdighet. Aristoteles uppfann triaden: ethos, logos och pathos, en checklista som ger oss stöd. Denna gång ska jag ge dig en beskrivning på ethos hur du kan göra för att stärka dig.

Ethos – vilken karaktär signalerar du för dina lyssnare - kan man lita på dig?

Det finns många sätt att framställa karaktären av sig själv och sitt budskap. Enligt Aristoteles ska du ha tre karaktärsdrag för att uppfattas som trovärdig: 

  1. Fronesis: betyder gott omdöme, det handlar mer om en intellektuell egenskap och innebär att talaren ska vara både kunnig, klok och erfaren. 
  2. Areté: är ordet för människors moraliska dygder i den grekiska retoriken; antikens fyra grunddygder: vishet, mod, måttfullhet och hederlighet.
  3. Eunóia: innebär att talaren visar välvilja och omtanke, genom att kommunicera med dem, skapa relation, visa engagemang och empati. 

Rent konkret, hur gör jag då för att stärka mitt ethos? 

  1. Ethos med Fronesis: Tex. om du ska presentera dig är det viktigt att du kort berättar vad du heter och vad du kan, vad du har gjort tidigare. OBS! Berätta endast vad som är väsentligt, vad behöver de veta för att de ska lita på dig i den specifika situationen. Glöm inte att tala om vad du ska prata om och varför! Håll dig till agendan och klockan!
  2. Ethos med Areté: Ta plats för ditt budskap: visa med ett säkert kroppsspråk, säg något modigt. Uttryck dig med måttfullhet, alltså kortfattat - Voltaire lär ha sagt: "Konsten att tråka ut är att berätta allt." Måttfullhet är också att konstpausa då och då. Visa på hederlighet genom att ta ansvar över dina handlingar. 
  3. Ethos med Eunóia: Uttryck dig relationsorienterat: öppet kroppsspråk och öppen röst. Fråga dina lyssnare vad dom förväntar sig av mötet eller presentationen? Lägg in tid för frågor och svar - ta hand om svaren och bekräfta. Le! Se dina kollegor och kunder i ögonen! Berätta något personligt - våga visa dig sårbar på ett starkt sätt.

Kompetensutveckla dig!

Vill du stärka ditt ethos och träna på att ta plats och uttrycka dig tydligt välkommen till min utbildning Retorik och presentationsteknik den 23 april i Stockholm!

 

Författare till artikeln: Nina Buchaus, Crevi Retorik

 


Senaste blogginlägg