Företagskurser

Retorik för säljare

Kommentarer från deltagare 

"Yvonne Eriksson och Ewa Zirkelbach jobbar båda med försäljning av Svea Ekonomis administrativa och finansiella tjänster. Tillsammans har de nyligen avslutat kursen "Säljande företagspresentationer" hos Nina Buchaus på Crevi Retorik."

- I vårt arbete genomför vi mindre och större presentationer i princip dagligen. Till exempel på kundmöten, frukostaseminarier och på kongresser. Vi har fått en hel del säljutbildningar men retorikkursen hos Nina Buchaus och Crevi Retorik tillförde något helt annat eftersom den uteslutande fokuserade på hur jag, efter mina förutsättningar, ska förmedla och nåt ut med mina budskap så bra som möjligt, säger Ewa Zirkelbach på Sveaekonomi.


 

Vässa dig som säljare med retorik!

Är dina företagspresentationer heta, ljumma eller kalla? Med enkla tekniker kan du få bättre genomslag för produkten eller tjänsten som du säljer. Alldeles för många presentationer leder till ointresse och oskrivna kontrakt. Investera i denna utbildning och skapa bättre affärsrelationer som leder till bättre och snabbare affärer.

Du kommer i princip att börja träna teknikerna och hålla korta presentationer så fort du kliver in i rummet. Under dagen/dagarna kommer du att hålla många säljande framföranden. En av dem filmas och utvärderas. Tillsammans med Nina analyserar ni vad ni kan göra mer av, mindre av och annorlunda.


Vem riktar sig utbildningen till?

Till dig som är säljare och Key Account Manager, direkt eller indirekt, i det lilla eller stora företaget. Till dig som vill ta ett kliv till i rollen som säljare och representant för en tjänst, ett budskap eller en produkt.

Varför ska du gå denna kurs?

 • Du får specifika retoriska tekniker som du har nytta av i alla situationer där du vill övertyga
 • Du får konstruktiv feedback på din muntliga kommunikation som ger resultat redan under utbildningen
 • Du får konkreta och värdefulla förslag till din företagspresentation, dina budskap som du kan ha nytta av direkt efter utbildningen

Vad får du lära dig?

Dagen kommer att domineras av specifika, konkreta och värdefulla tekniker. Teknikerna gör dina budskap och företagspresentationer intressantare och effektfullare. Du kommer också att få ta del av de andra deltagarnas träning och lära dig av deras erfarenheter och utveckling.


 

10 retoriska säljtekniker som du får ta del av under kursen

 1. Förbered dig för målgrupp och situation: En god grund för att nå framgång med relationer och skapa affärer är att vara lyssnande och lyhörd för målgruppens behov och intresse. Lär dig att vara kundorienterad i dina presentationer. Ta hjälp av tre riktningar: din målgrupp, situationen och syftet.
 2. Starta dina presentationer intressant och sluta med känsla: Du får med dig användbara tekniker till hur du inleder och hur du avslutar dina presentationer. Tekniker som du önskar att du hade fått tidigare. Det handlar om start- och slutmening, kroppsposition, röstläge, ögonriktning - och rätt gest!
 3. Hantera frågor och svar proffsigt: Hur handskas du med oväntade och väntade frågor från din kund under en företagspresentation? Lär dig tekniker som du kommer att ha nytta när din kund ställer en fråga eller när du som föredragshållare vill få mer effekt av den fråga som själv ställer till din publik.
 4. Bygg upp en trovärdig argumentation: Lär dig att bygga upp en trovärdig argumentation för din produkt eller tjänst med retorikens slagkraftiga modell. Argumentationen är byggd efter retorikens tirad ethos: en trovärdighet byggd på auktoritet, logos: en trovärdighet byggd på saklighet, och pathos: en trovärdighet byggd på känsla.
 5. Väg dina ord på våg: Koppla kärnafulla ord direkt till din produkt, din tjänst eller ditt budskap. Skapa rätt känsla med dem och gör det enklare för dina kunder och intressenter att upptäcka och uppfatta dem som du vill.
 6. Sälj bättre med konkreta och kraftfulla språktekniker: Retoriken har en full verktygslåda med språkverktyg som ger färg till ditt budskap. Få med dig verktyg som visualiserar det du vill få fram och gör budskapet lättförståeligt. Få också med dig verktyg som ger takt och rytm till dina ord.
 7. Ge din försäljningspresentation en nyanserad röst: Pratar du för snabbt, för långsamt, eller pratar du med en entonig röst? En övertygande och säker röst är grunden för trovärdighet. Med timade och tydliga pauser, snygga betningar, tydliga uttal får du en nyanserad röst som väcker intresse för dig som person och för ditt budskap.
 8. Öka karisman med en tydliga gester: Karisma och retorik går hand i hand. En del av karisman sitter i din kropp och i dina händer. Under kursen får du lära dig snygga gester som förstärker specifika ord och känslor. Och för att gesterna ska framföras naturligt och nyanserat får du också lära dig kroppspositionernas betydelse i framförandet.
 9. Nyanserad mimik ökar nyfikenheten: Vilka signaler ger du med ditt ansiktsuttryck? Bli medveten om vilken mimik du använder i dina framföranden. Med enkla ansiktsuttryck kan du förstärka en känsla och attityd för ditt budskap. Kort och gott: ord och känsla ska hänga ihop med det det du visar med mimiken.
 10. Ge nytt liv till dina powerpoint presentationer: Förenkla, förädla och förstärk dina bilder och ditt sätt att visa bilderna. Du får tips och tricks till både text och bild. Du får träna dig i att röra dig smidigt och tydligt mellan dina AV-hjälpmedel som resulterar i proffsigare powerpoint presentationer.

Anmälan

Öppen utbildning: Train the trainer - pedagogik för utbildare
Datum: 7 nov 2023
Kostnad: 6 900 kr. exkl moms


Välkommen att höra av dig!

Mer information om denna utbildning "Retorik för säljare" som företagsutbildning eller föreläsning 
kontakta Nina Buchaus: 070-632 21 92 eller e-post: nina@creviretorik.se