Företagskurser

Retorik för projektledare

Kommentar från kursdeltagaren Kristina Forsmark, Upplands Lokaltrafik AB 
 
"I rollen som marknadskoordinator arbetar jag  med många pararella projekt och tighta deadlines så det är viktigt att vara tydlig och övertygande i dialogen med olika kontaktytor. Kursen var intressant och hade bra innehåll. Mycket bra fördelning mellan retorkens teori och praktik - roliga övningar. Kursledaren var kunnig och duktig på att förmedla sina kunskaper på ett pedagogiskt sätt. Tack för en givande dag!"
 
 
 
Vill du också lära dig konsten att övertyga och leda dina projekt framgångsrikt?
Som projektledare hamnar du ständigt i olika situationer där kommunikationen är det största verktyget för att nå deadlines och resultat. Lär dig retorik för att öka tydligheten och trovärdigheten i dina budskap.
 
Vem riktar sig utbildningen till?
Till dig som jobbar med projekt, har en kommunikativ roll i projektet eller är projektledare. Till dig som är med och driver små som stora projekt och vill kommunicera framgångsrikt!

Verktygen har du nytta av när du
 • när du håller i möten, deltar i möten och skapar en gemensam målbild
 • när du presenterar delmål, slutmål till dina målgrupper och presenterar resultatet
 • när du utbildar och föreläser  

Vad får du lära dig?
Dagen kommer att domineras av fem tekniker – träning av teknikerna – konstruktiv feedback av hur du använder teknikern hur du använder teknikerna. Du kommer också att få ta del av de andra deltagarnas träning och lära dig av deras retorik och vad det blir för konsekvenser.

Personlig coachning!
Under kursen får alla deltagare personlig feedback som är konstruktiv och utvecklande. Videofilmning kan anordnas.


Utbildningens innehåll:

 1. Samhörighetstekniken EASY: För att ett projekt ska lyckas är det A och O att alla är delaktiga och har samma information. Lär dig samhörighetstekniker som skapar rätt gruppdynamik för att nå ett gemensamt mål och resultat. Teknikerna skapar också energi och engagemang i dina presentationer.
 2. Argumentationstekniker: Vill du vara övertygande som projektledare? Skapa intresse direkt i starten och avsluta med rätt känsla. Förstärk ditt budskap med tre argument! Få med dig en slagkraftig dispositions-modell så att ditt budskap blir begripligt. Du får lära dig FAMN-modellen som hjälper dig att målgruppsanpassa ditt innehåll.
 3. Språktekniker: Med rätt språk skapar du engagemang och tydlighet i din kommunikation. Lär dig retoriska språktekniker som visualiserar och konkretiserar: metaforen, retorisk fråga, exemplet, anaforen är några språkfigurer som ger liv och effekt till din information och till de presentationer som du håller i.
 4. Rösttekniker: Vad du säger har stor betydelse - men hur låter du när du framför dina budskap? Lär dig enkla rösttekniker som till exempel: konstpauser och betoningar. Lär dig också två röstnyanser: den öppna rösten, när du vill skapa öppenhet och dialog och den beslutsamma rösten, när du vill skapa beslutsamhet och handling.
 5. Kroppsspråkstekniker: Under utbildningen får du träna dig i en värdefull gestrepertoar som ger resultat direkt. Gesterna kommer att förstärka ditt budskap i projektet och samtidigt skapa energi och engagemang. Du får också öva dig i en kraffull start- och stoppteknik som du kommer att ha nytta av i alla dina presentationer.
 6. AV-hjälpmedel (powerpoint, whiteboard och blädderblock):  För att förmedla budskap med AV-hjälpmedel behöver både budskapet och framförandet vara kongruent. Du får tips och tekniker för att göra dina budskap proffsigare. 

  Anmälan

  Öppen utbildning: Train the trainer - pedagogik för utbildare
  Datum: 7 nov 2023
  Kostnad: 6 900 kr. exkl moms  Välkommen att höra av dig!

  Mer information om denna utbildning "Retorik för projektledare" som företagsutbildning eller föreläsning 
  kontakta Nina Buchaus: 070-632 21 92 eller e-post: nina@creviretorik.se