Företagskurser

Retorik för utbildare - Train the trainer

Kommentarer från deltagare som genomfört utbildningen "Retorik för utbildare"

Jag känner mig stärkt i min utbildarroll och jag har fått flera verktyg som kommer att hjälpa mig framåt. Stort tack!

Utbildarens engagemang, flexibilitet och kompetens gav jag högsta betyg - 10 av 10.

Det var toppen att vi blev filmade coach att man fick en återkoppling både visuellt och muntligt på förbättringstekniker.


Bli ett proffs på att förmedla kunskap och inspirera - vässa dig som utbildare!

Är du utbildare, kursledare? Eller har du då och då uppdraget att förmedla kunskap och nyheter? Är du specialisten som överför kunskap av nya metoder och modeller till andra? Då är "Retorik för utbildare - Train the trainer” utbildningen för dig. Det är en intensivkurs för dig som vill få 100% resultat hos dina deltagare under och efter dina utbildningar.

Steget till effektiv inlärning börjar hos dig och inte hos dina lyssnare. För att lyckas behöver du maximera intresset för dig som utbildare och för ditt budskap. För att lyckas behöver du också minimera otydlighet och onödiga beteenden som smyger sig in utan att du är medveten om det. Att utbilda andra och förmedla något viktigt kräver tydlighet, kreativitet, lyhördhet.

Utbildningen har du nytta av

 • när du förmedlar kunskap under utbildningar och workshops
 • när du leder samtal, informerar och argumenterar
 • när du håller i möten eller deltar i möten
 • när du presenterar budskap och föreläser

Effekten efter utbildningen

Du får chansen att lära dig olika metoder för att planera utbildningar och leverera sitt uppdrag och sin information. Genom att lära dig gruppdynamiker, effektivt ledarskap, pedagogik, NLP-tekniker (neuro, lingvistisk programmering) och retorik kommer du på kort tid att ta dina utbildningar till en högre nivå och bli en framgångsrik inspiratör och utbildare. Detta är något som du har användning av utanför kontoret, inte minst vid olika typer av situationer när du vill forma en grupp till gemensamt mål. 


Om utbildningens innehåll:

Förberedelser och inlärningsstilar

 • Att förbereda en utbildning och planera praktiska detaljer och se över de små detaljerna som ger stor skillnad.
 • Att bli medveten om våra olika inlärningsstilar och vilka sinnen som styr oss.
 • Att ta kontroll över rampfeber som kan drabba dig – Hur hantera nervositet och stress på ett framgångsrikt sätt. 

Struktur och tydlighet i ditt innehåll är A och O

 • Trollbind din publik redan från första början och knyt ihop säcken på bästa sätt.
 • Skapa en röd tråd i din utbildning och förvalta viktiga punkter. 

Kroppsspråkets och röstens kraft i undervisningen

 • Att använda din röst på bästa sätt för att förstärka det du säger.
 • Att ta hjälp av ditt kroppsspråk för att skapa engagemang och tydlighet.
 • Att inventera i störande ord och störande signaler som förstör dina utbildningar. 

Gruppdynamik och frågestunden är inlärningens nerv

 • Få tekniker till att forma din grupp för bästa inlärning
 • Hur sköta olika frågor och svarssituationer på ett proffsigt sätt

Audiovisuellamedel – hjälpmedel eller stjälpmedel

 • Att skapa snygga och tydliga budskap på Audiovisuella-hjälpmedel (powerpointbilder, blädderblocksbilder, whiteboard).  

Coachning och direkt feedback 

 • Under kursen får alla deltagare personlig feedback på sina framföranden, den är både utmanande och utvecklande. Du blir videofilmad och analyserad vid ett tillfälle och får konstruktiv feedback för bästa resultat med din egna utveckling. 

Anmälan

Öppen utbildning: Train the trainer - pedagogik för utbildare
Datum: 7 nov 2023
Kostnad: 6 900 kr. exkl moms


  Välkommen att höra av dig!

  Mer information om denna utbildning "Retorik för utbildare - Train the trainer" som företagsutbildning    

  kontakta Nina Buchaus: 070-632 21 92 el. maila: info@creviretorik.se