Företagskurser

Grundläggande presentationsteknik

Kommentarer från deltagare som genomfört utbildningen "Grundläggande presentationsteknik"

Häftigt att under en dag få ta del av ett matnyttigt innehåll och få testa praktiskt. Att upptäcka att små medel ger stor effekt. Annica Åberg, Örnsköldsviks kommun

Mycket och många handfasta tips. Fick träna olika tekniker på en gång och blev sporrade att göra om och göra rätt. Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning till alla som föreläser och pratar för små och stora grupper. Man får både tips och inspiration för sitt arbete och blir väldigt taggad på att få använda det i praktiken. Emma Tejler, Royal Canin

Ta mer plats och skapa mer pondus!

Efter denna utbildning kommer du ställa dig upp och tala på ett intelligentare och säkrare sätt inför en grupp. Det är också logiskt att anta att du kan tala med enskilda personer med större tillförsikt och säkerhet. Lär dig grundläggande presentationsteknik för säkrare muntliga framföranden. 

Presentationsteknik och rädslor

Ordet retorik och presentationsteknik förknippas inte bara med "konsten att tala" - det förknippas också med rädsla i situationer då du har allas ögon på dig. Hjärtat klappar fort, du blir skakig och rädslan för blackout smyger sig på. Alla dessa tillstånd är vanliga när vi vi ska vara i rampljuset och vill framföra åsikter och budskap på tryggt och säkert sätt.

Vad skulle hända om du blev trygg och tydlig i dina presentationer?

Acceptera dina rädslor, ta ett kliv utanför din komfortabla zon och lär dig grundläggande presentationsteknik. Den teknik och träning du får med dig efter denna utbildning kommer du att ha stor nytta av i all din muntliga kommunikation.

Vem riktar sig utbildningen till?

Till dig som är ledare, projektledare, administratör, ekonom, tekniker, entreprenör etc. Till dig som känner osäkerhet när du ska prata inför en grupp av människor och vill ta ett kliv framåt!

Utbildningen har du nytta av

 • när du framför åsikter och förslag på möten
 • när du förhandlar, argumenterar och diskuterar
 • när du informerar och utbildar
 • när du håller i presentationer - små som stora

Effekten efter utbildningen?

Du får tekniker med dig som kommer att sitta i kroppen och i medvetandet. Teknikerna kan du använda direkt efter utbildningsdagen. De kommer att ge skillnad i ditt sätt att ta in ett rum och hur du pratar inför en grupp. Du kommer även att lämna kursen med mer och självförtroende.

Vad grundar sig dagen på?

Du får lära dig olika tekniker som kommer från retoriken och från NLP Neuro Lingvistisk Programmering. Utbildningen utförs efter dessa fem pedagogiska metoder:

 1. Träning i form av korta improvisationsövningar - ståendes
 2. Korta föreläsningspass - genomgång av tekniker med exempel
 3. Konstruktiv coachning under träningarna och utvecklande feedback
 4. Avspänd atmosfär med stöd och peppning
 5. Pedagogisk och lättläst kurslitteratur

Utbildningens innehåll:

 1. Start- och stopptekniker - starta och sluta tryggt och trovärdigt: Träna dig i en säker och trygg start- och stoppteknik som du kommer att ha nytta av i alla dina muntliga presentationer. Ta hjälp av din kropp: att du tar plats från början. Din röst:att du har rätt ton från början. Ditt språk: att du har valt rätt ord från början. Med dessa tekniker får du bästa förutsättningar för det du vill säga.
 2. Dispositionstekniker - håll tråden med en enkel struktur: Ta hjälp av en enkel disposition när du ska presentera något budskap som ska ge intryck och vara lätt att förstå. Den hjälper både dig och lyssnaren!
 3. Språktekniker - egna exempel och andra språktekniker ger effekt: Lär dig att ta med egna exempel och erfarenheter från ditt arbete, din yrkesroll och ditt privatliv. Dessa exempel sitter starkt i minnet. De skapar associationer och visuella bilder både för dig och din lyssnare. Du får också lära dig att använda andra retoriska språktekniker som sätter färg på ditt budskap.
 4. Rösttekniker - med enkla medel får du en bättre röst: Nervositeten sätter sig lätt på andningen och stämbanden. Lär dig enkla rösttekniker som ger dig en stadigare och nyanserad röst. Träna dig i att använda pausen på ett kraftfullt sätt. Den ger dig en bättre röst och ökar tydligheten i budskapet. Träna dig också i att ta hjälp av betoningen när du vill öka intresset för det du säger.
 5. Kroppsspråkstekniker - små nyanser med kroppen ger stor effekt: Frigör spänningar och framför ditt budskap med pondus. Under utbildningen får du med dig en värdefull gestrepertoar som du kommer att ha stor nytta av i all din muntliga kommunikation. Du får också lära dig att kroppens olika positioneringar har betydelse för ett säkert framförande. 
 6. Framförandetekniker - träningen som gör skillnad: Du får träna dig i effektfulla framförandetekniker under utbildningen som ger dig trygghet. Du blir guidad genom olika träningstillfällena där du får gå utanför din komfortabla zon. 

Anmälan

Öppen utbildning: Train the trainer - pedagogik för utbildare
Datum: 7 nov 2023
Kostnad: 6 900 kr. exkl moms


Välkommen att höra av dig om "Grundläggande presentationsteknik" som företagsutbildning 

Mer information om denna utbildning "Grundläggande presentationsteknik" som företagsutbildning
eller företagsföreläsning, kontakta Nina Buchaus: 070-632 21 92 eller e-post: nina@creviretorik.se