Snark … eller superintressant!

Hur upplevs dina powerpoint-presentationer?

Varje gång du visar en powerpoint-bild medan du pratar så går lyssnarens fokus från dig till din bild. Människan klarar inte av att lyssna och läsa av bilder samtidigt därför är det viktigt att vi får hjälpmedel i HUR våra bilder ska se ut och i HUR vi ska presentera bilderna. Powerpoints hjälper dig att höja intresset för ditt budskap – OM du gör det rätt.

 

Intressesänkare

1. Powerpoints med ostrukturerat innehåll

2. Powerpoints med för mycket text

3. Powerpoints med osnyggt typsnitt

4. Powerpoints med osnygga bilder

5. Powerpoint-presentationer där talaren inte interagerar med sina bilder

Intressehöjare

1. Powerpoints med en igenomtänkt struktur: från första bilden till sista

2. Powerpoints med lite text: ta med viktiga rubriker, nyckelord och nyckelsiffror

3. Powerpoints med tydligt typsnitt t.ex. Arial, Cambria och Times New Roman

4. Powerpoints med bilder som stödjer dina resonemang, gärna foton

5. Powerpoint-presentationer där talaren guidar lyssnaren tydligt i sitt bildmaterial

 

 

 

 

Om

Företaget startades 2007 av Nina Buchaus. Crevi Retoriks ambition är att rusta individer och företag i Retorik. Konkreta, specifika verktyg som utvecklar er muntliga kommunikation – från det lilla mötet till det stora mötet.

Social Media

Följ mig gärna på nedan sociala medier.

Facebook Twitter Youtube