Målgruppsanpassa med FAMN

Klättra upp för en klarare utsikt!
Ibland måste vi gå upp till en högre nivå för att göra skillnad.
I januaris nyhetsbrev ställer jag fram en stege till dig som vill ta klivet upp för en klarare utsikt.

God retorik har fiender och fallgropar
Grundstommen för en god retorik är att dina lyssnare eller läsare ska förstå det du 
kommunicerar. Den goda retoriken har fiender och de kan se till att du hamnar i fallgropen: 

  • Ointresse och oförståelse för situationen som råder när du ska framföra ditt budskap.
  • Ointresse och oförståelse för målgruppen som du riktar budskapet till.

Jag ska exemplifiera fallgropen
För en tid sedan hade jag exklusiv retorikcoaching för en marknadschef i företagets visioner.
Mitt uppdrag var att hjälpa honom med budskapet både innehållsmässigt och framförandemässigt.
Min klient utgick från en seglar-metafor. Det vill säga att han målade upp bilden att alla anställda
bildade ett seglarteam, arbetade tillsammans i sol som storm för att nå målet. Segling var hans
största intresse - men inte personalens. Därmed hade min kund ramlat i fallgropen, han utgick ifrån
sin motivation och drivkraft. För att utöva god retorik behöver du utgå från den unika situation du 
har framför dig och din målgrupps motivation och drivkraft. 

1. Ditt kommunikativa landskap - din retoriska situation
Om du har en situation framför dig då det kräver att du tar till orda inför andra för att påverka dem
med ditt budskap - då har du en "retorisk situation" framför dig. Alltså det sammanhang ditt budskap
är i. Det är nu du ska klättra upp i utsiktstornet, ta bort en skygglapp och ta en titt på ditt 
kommunikativa landskap. När du står där uppe ställ dig tre frågor:

  1. Hur ser situationen ut just nu?
  2. Hur har situationen sett ut tidigare?
  3. Hur vill du att det ska se ut framöver?

Ok, nu har du ringat in din situation. Nu är det dags att ta bort den andra skygglappen och ta
en titt på vilka lyssnare/läsare du riktar dig emot. 

2. Omfamna hela din målgrupp med FAMN
När du ändå står där uppe och vidgar perspektivet kan du få reda på ännu mer som gynnar
din målinriktade kommunikation. Ställ dessa frågor om din målgrupp så omfamnar du dem med
att sätta dig in i deras kläder. 

Deras förväntningar?
Vad har har din målgrupp för förväntningar på ditt budskap och dig?

Deras attityder?
Vad har din målgrupp för attityd mot ditt budskap och dig? 

Deras Motivationer?
Vad finns det för motivation, drivkraft hos din målgrupp som du kan dra nytta av för att
de ska intressera sig för ditt budskap? 

Deras Nytta?
Vilken nytta har din målgrupp av ditt budskap? "What´s in it for them?"

Och avslutningsvis ...
Genom att du har tagit bort skygglapparna och öppet tagit en titt på vad du har framför dig
kommer du garanterat att få bättre effekt med ditt budskap. Vem vet du kanske träffar på
Obama i tornet och kan ta del av hans utsikt :) 
 
 

 


Om

Företaget startades 2007 av Nina Buchaus. Crevi Retoriks ambition är att rusta individer och företag i Retorik. Konkreta, specifika verktyg som utvecklar er muntliga kommunikation – från det lilla mötet till det stora mötet.

Social Media

Följ mig gärna på nedan sociala medier.

Facebook Twitter Youtube