Karaktärsretorik

Två karaktärer till din garderob

Under utbildningen "Effective Charismatic Leadership" fick jag en aha-känsla när Michael Grinder presenterade två huvudkaraktärer som vi människor uttrycker oss med i den muntliga kommunikationen "credibility" och "approachability". Jag har döpt dem till "öppenhet" och "beslutsamhet". Två karaktärer som är ett måste för dig som vill övertyga.

 

Du behöver ha olika karaktärer hängandes på galgarna. Vi möter ständigt olika människor, möter olika behov, olika miljöer, olika förutsättningar, olika perspektiv. Om vi endast har ett plagg i garderoben får vi svårare att få genomslag med vårt budskap. Häng nu in två grundläggande karaktärer i din garderob: den öppna och den beslutsamma.  Båda plaggen är lika bra och används i olika situationer.

Öppen karaktär: När du vill skapa öppenhet och samhörighet, vi-känsla med de människor du har omkring dig. Till exempel: under ett möte, en presentation, en utbildning där du vill skapa en positiv känsla och energi, där du vill få igång dialog. Till exempel när du snabbt vill öka energinivån i en grupp.

Fem tips till en "öppen karaktär"?

  1. Använd bekräftande rörelser med huvudet, t ex nickning
  2. Ha kroppen något framåtlutad när du pratar
  3. Ha en röst som är rytmiskt och flertonig
  4. Använd "taggande ord": "eller hur?", "positiva små-ljud", använd "vi-form"
  5. Gestikulera med handflator vända uppåt

Beslutsam karaktär: När du vill skapa beslutsamhet, sätta punkt och skapa en distans till människorna omkring dig eller till ämnet du pratar om. Där du vill sätta stopp för vidare diskussioner och ta kommandot. Till exempel när ett beslut har tagits och tiden är knapp. Eller när du sätta gränser med att helt enkelt säga ett NEJ.

Fem tips till en "beslutsam karaktär"?

  1. Ha huvudet stilla när du pratar
  2. Ha kroppen upprätt när du pratar
  3. Ha en röst som är flack och något entonig
  4. Sätt en ren punkt, inga efterföljande småord eller småljud
  5. Gestikulera med handflator vända nedåt

Våga växla mellan dessa två plagg efter situation så kommer du att få bättre resultat med din muntliga kommunikation.

Artikeln är skriven av Nina Buchaus

Om

Företaget startades 2007 av Nina Buchaus. Crevi Retoriks ambition är att rusta individer och företag i Retorik. Konkreta, specifika verktyg som utvecklar er muntliga kommunikation – från det lilla mötet till det stora mötet.

Social Media

Följ mig gärna på nedan sociala medier.

Facebook Twitter Youtube