Från pratfull till måttfull

Bla, bla, blaaa ... kan människan inte sluta prata! Vi stöter på dem i korridoren, i telefonen, på mötet, under presentationen och i bland på hemmaplan. Ur munnen strömmar ord, meningar, resonemang i ett jämnt flöde. Här finns ingen känsla för andras tidtabeller, scheman och intressen. Kanske har vi alla välsmort munläder när vi är engagerade i något. Men saken är att den att folk omkring oss tröttnar om vi blir för pratfulla.

GÄSP ... Zzzz ... gäsp ... Zzzz

Ni som har mött på Ove i den svenska komediserien "Solsidan" har mött en man totalt utan måttfullhet. Enligt mitt tycke en karaktär som saknar karisma. En man som ångar på, pockar på, knackar på och pratar på utan känsla, se Ove in action här!

Måttfullhet står för vårt behov av balans i livet. Måttfullhet är en personlig egenskap och en av kardinaldygderna enligt filosofen och retorikgurun Aristoteles, att lägga band på sig själv och inte alltid ge uttryck för sitt driv och sina lustar. Att inte vara måttfull i kommunikationen med andra leder till egoism och tygellöshet. Många gånger är det bättre att sätta punkt tidigare i vår berättelse, vårt prat och korta ner det vi vill säga. Att berätta allt och måla ut detaljerat är bra i vissa sammanhang - men inte i andra.

Måttfullhet under presentationen

Här har vi bra förutsättningar att använda måttfullheten eftersom vi kan planera och strukturera det vi vill säga. Ramarna är:

  • Tiden: hur lång tid har du på dig? Håll den tiden!
  • Syftet: Vad vill du säga? Vad menar du? Vad vill du uppnå med presentationen?
  • Målgruppen: Vilka är lyssnarna? Vad har de för förväntningar och nytta med det du säger?

Att komma till saken är inte alltid så lätt. 10 dagar brukar jag tipsa mina deltagare att sätta igång med planeringen av sina presentationer. Då hinner du inventera och reflektera över ditt ämne och sedan rensa alla onödiga detaljer - less is more!

Måttfullhet i det spontana pratet

Här har vi inte 10 dagar på oss utan det måste ske direkt på plats. Här och nu. Hur gör vi då? Här kommer några saker du kan tänka på:

  • Använd ögon och öron för signaler från lyssnaren. Iaktta signaler: tittar lyssnaren på klockan, gäspar, tittar ut genom fönstret, börjar plocka i saker - då är det dags att runda av eller byta ämne.
  • Är personen/personerna på språng? Kanske säger hon/han det rakt ut, om inte kanske kroppsspråket säger det.
  • Självklart kan du använda checklistan Tiden - Syftet - Målgruppen här också. Utmaningen är att hålla dessa bollar i huvudet medan du pratar spontant.

Avslutar med två tänkvärda citat kring måttfullhet. "Konsten att tråka ut är att berätta allt" och "Dåliga predikanter talar länge"

Om

Företaget startades 2007 av Nina Buchaus. Crevi Retoriks ambition är att rusta individer och företag i Retorik. Konkreta, specifika verktyg som utvecklar er muntliga kommunikation – från det lilla mötet till det stora mötet.

Social Media

Följ mig gärna på nedan sociala medier.

Facebook Twitter Youtube