Ett nytt språk 20131

"En aha-känsla", "Det är som ett nytt språk". Två kommentarer som jag ofta får höra av mina deltagare när de har fått prova på gesternas makt i kommunikationen. Gester kan vara som pistoler, de kan vara kraftfullare än ord", ett citat från en amerikansk språkforskare.

Om

Företaget startades 2007 av Nina Buchaus. Crevi Retoriks ambition är att rusta individer och företag i Retorik. Konkreta, specifika verktyg som utvecklar er muntliga kommunikation – från det lilla mötet till det stora mötet.

Social Media

Följ mig gärna på nedan sociala medier.

Facebook Twitter Youtube