Nina Buchaus

Nina Buchaus

Nina Buchaus. Nina är fil. kand. i retorik. Certifierad i NLP Master Practioner, Effective Charismatic Leadership och Group Dynamics för Michael Grinder, USA. Utbildning inom pedagogisk drama och röstutveckling SMI Stockholm. Hon har ett coachande förhållningssätt som utbildare. Ninas utbildningserfarenhet har hon skaffat på SAS Flight Academy där hon jobbade som instruktör och senare tid som utbildningskonsult.

08
februari

Som man bäddar får man ligga. Mötet drar ut på tiden, okoncentration ligger i luften. Varför blir det så här? En av anledningarna är att du inte sätter riktlinjer för de praktiska delaljerna i början av mötet eller din presentation. Var tydlig och ödmjuk. Dessa regler kan du sätta:

  • Stäng av mobilerna och datorerna / Sätt telefonen på tyst och fäll ner locket på din PC.
  • Byt platser i fall ni har fastnat i ett dåligt mönster. 
  • Presentera en agenda för mötet.
  • Utse en sekreterare, någon som för anteckningar om det behövs.
  • Sätt regler för gäspningar: "Håll för med handen eller kväv gäspningen. Trötthet smittas!"
  • Sätt regler för klockan: "Alla får vi hjälpas åt att hålla tiden". 
  • Sätt regler för talartid: "Vi får hjälpas åt att ALLA kommer till tals, därför är vi kortfattade i våra inlägg."

Författare: Nina Buchaus

28
januari

Bryt mönster! Du presenterar ett förslag som dina kollegor verkar gilla. Innan du ska sammanfatta och knyta ihop säcken tar kollegan som har suttit tyst en lång stund till orda: "Jag tycker att vi ska ..." Hörde du rätt? Din kollega lägger fram din idé med sina ord, helt plötsligt är det inte din idé utan din idé byter ägare. Denna teknik kallas osnynliggörandet. En av Birgit Ås fem kända härskarteknik - och vanligaste. Frågan är om din kollega gjorde det medvetet eller omedvetet?

Tips till hur du kan agera: 1. Var modig och gör personen medveten om sitt beteende: "Är du medveten om att det du säger nu i "jag-form" är det jag presenterade nyss? Hur ser du på det?" 2. Var modig och fräck och avbryt din kollega innan hen sätter punkt: "Visst var det ett bra förslag jag presenterade och du verkar gilla den också!" Sedan knyter du ihop säcken själv!

 

 

13
januari

38 % av ditt uttryck avgörs igenom din röst. 5 tips till tydligare och trovärdigare röst:

1. När du står: Ha rätt utgångsläge för din röst – stå stadigt, fötterna axelbrett isär, ha en stark hållning.

2. När du sitter: Ge rösten rätt startläge – sitt med stark hållning, korsa inte benen, häng inte i stolen.

3. Använd en gest när du vill betona något. Gesten ger din röst gratisstyrka.

Läs hela artikeln i Uppsala Nya Tidning här.

21
december

Det finns ord som saboterar, ord som smyger in och förstör helthetsintrycket av det du vill förmedla. Ord som skapar frågetecken där du vill skapa självklarhet. Tänk dig att du ska tacka din kollega, din kund för ett gott samarbete under året och du säger: "Det var faktiskt givande att jobba ihop med dig." Ordet "faktiskt" signalerar osäkerhet och kan också bli ett otrevligt intryck. De tre orden nedan är viktiga att använda när vi vill förmedla en tveksamhet och öppenhet t. ex."Vi skulle faktiskt kunna ...". Men skippa dessa tre i lägen där du vill skapa tydlighet och beslutsamhet: 1. Faktiskt. 2. Kanske. 3. Ganska.

 

Författare: Nina Buhaus, retorikkonsult och föreläsare, Crevi Retorik

Blogg nytt

Kommentarer

Om

Företaget startades 2007 av Nina Buchaus. Crevi Retoriks ambition är att rusta individer och företag i Retorik. Konkreta, specifika verktyg som utvecklar er muntliga kommunikation – från det lilla mötet till det stora mötet.

Social Media

Följ mig gärna på nedan sociala medier.

Facebook Twitter Youtube