06
oktober

Retorik med kavajen

Publicerad i Ninas blogg

Dina kläder kan uttrycka grupptillhörighet, status och auktoritet. Tänk bara på vilket vilket förtroende vi får för en person i uniform när vi kliver in på flygplatsen.

16
december

Retorik med ögat

Publicerad i Ninas blogg

Av erfarenhet märker jag att vi är dåliga på att hålla ögonkontakt när vi pratar med fler än en person. Vi dissar och hissar personer med ögonen. Vi höjer och sänker intresset för vårt budskap med ögonen. Ögonspråket ger konsekvenser. Har du inte ögonspråk med samtliga personer du pratar med faller ditt förtroende. Tre tips till bättre ögonspråk när du vill få med ALLA!

  1. Förbered dig själv och dina ögon. Hur många pratar jag med? En person, tre personer eller är det en stor grupp?
  2. Ha turtagning med ögonspråket. Gå från den ena personen till den andra. När du har en stor grupp svep ögonkontakten över publiken och vila var tredje sekund på något ansikte. Stanna inte längre än tre sekunder - gå sedan vidare.
  3. Förstärk ögonspråket med kroppen. Dit ditt ögonspråk går ska även din kropp gå åt. Alltså ha samma riktning på ditt ansikte, din kropp och dina händer, det stärker fokuset och energin i det du säger. 

Dina ögon är en viktig del i din retorik. Ta vara på kraften i dem!

 

13
januari

Boktips om "Sunt förnuft"

Publicerad i Ninas blogg
Boktips! Eleonore Hammare, en kund och samarbetspartner till mig har skrivit en bok "Sunt förnuft". En bok om att leda sig själv och andra genom att använda sunt förnuft och tänka själv! Eleonore har intervjuat åtta sakkunniga personer kring sitt ämne varav jag blir intervjuad om "Sunt förnuft och karisma".

Läs mer om boken här!

 

 

 

 

 

 

 

11
mars

Talarens tre plikter

Publicerad i Ninas blogg

Undervisa, underhåll och uttryck dig med talarens tre plikter i din argumentation!

Argumentationens mål är vad retoriken kallar för "persuasio" - att övertyga, antingen för- eller emot en tes. Enligt Cicero har talaren tre plikter när han eller hon ska framföra sina argument: docere, delectare och movere.

Docere: som talare ska du undervisa dina lyssnare med din argumentation. Hur? Jo, tänk på att dina argument ska ge kunskap, du lär ut något viktigt som kommer att göra skillnad. 

Delectare: som talare ska du behaga dina lyssnare med din argumentation. Hur? Tänk på att bemöta dina lyssnares förväntningar och motivation med dina argument för att behaga dem. 

Movere: som talare ska du beröra dina lyssnare med din argumentation. Hur? Presentera någon gemensam nämnare; något som både du och dina lyssnare kan samlas kring och associera till - då berör du!

 
 
 

Om

Företaget startades 2007 av Nina Buchaus. Crevi Retoriks ambition är att rusta individer och företag i Retorik. Konkreta, specifika verktyg som utvecklar er muntliga kommunikation – från det lilla mötet till det stora mötet.

Social Media

Följ mig gärna på nedan sociala medier.

Facebook Twitter Youtube