18
april

Du kan!

Publicerad i Ninas blogg

Du ska hålla en dragning en presentation och du förbereder dig, och förbereder dig och förbereder dig ... och när dagen kommer för presentationen känner du dig ändå inte tillräckligt förberedd.

Retorik - konsten att övertyga är att våga vara genuin. Jag upplever att en stor bromskloss i att just vara genuin är att inte vi litar på vår förberedelse ... vår kunskap, på våra erfarenheter etc. Vi se perfekta ut, framföra ett perfekt budskap, visa perfekta bilder och svara perfekt på frågor. 

Denna gång får du några tips till att vara mer operfekt:

Våga lita på att du är bra! Du kan! Du har kompetens. Du har erfarenheten. Du får ta plats utan att vara perfekt!

Våga släng manuset! Du har förberett dig? Om svar JA - våga lita på din förberedelse!

Våga visa ditt ärliga och riktiga J

Om

Företaget startades 2007 av Nina Buchaus. Crevi Retoriks ambition är att rusta individer och företag i Retorik. Konkreta, specifika verktyg som utvecklar er muntliga kommunikation – från det lilla mötet till det stora mötet.

Social Media

Följ mig gärna på nedan sociala medier.

Facebook Twitter Youtube