Ett nytt språk 20131

"En aha-känsla", "Det är som ett nytt språk". Två kommentarer som jag ofta får höra av mina deltagare när de har fått prova på gesternas makt i kommunikationen. Gester kan vara som pistoler, de kan vara kraftfullare än ord", ett citat från en amerikansk språkforskare.