04
januari

Frågestrejka!

Skrivet av
Publicerad i Ninas blogg
Läs 1924 gånger

Åsa Beckman DN:s litteraturkritiker satte fart på ordet ”Frågestrejka” hösten 2016 i en av sina krönikor. Begreppet sätter fingret på den där obalanserade känslan som man kan få när man är i ett socialt sammanhang. 

Vad betyder ”Frågestrejka”?
När du agerar värd/värdinna i stället för en kollega, vän eller partner i ett samtal. Du frågar och den andre svarar. Du får inga frågor tillbaka. 

Exempel på ”Frågestrejka”
Du tar en kopp kaffe med en vän och du ställer frågor till hen ”Vad gjorde du i helgen?” Och hen svarar utförligt. Sen ställer du följdfrågor på allt mellan himmel och jord och nu är du uppe i åtta frågor! När kaffet är slut reser vännen och säger ”Himla trevligt att ses och prata om vad som har hänt.” Du känner dig tom efteråt trots att du umgåtts och såg fram emot mötet – varför? Jo eftersom du agerade som värd/värdinna och inte vän.

Konsekvenser att vara värd/värdinna
Hen som får frågorna får all uppmärksamhet och prattid. Personen blir framfrågad. Du som värd/värdinna får noll uppmärksamhet och noll i taltid. Du blir uppskattad för att du lyssnar och är intresserad och upplevs som en behagfull person.

Frågestrejka?
Ett samtal ska vara balanserat 50/50 på taltid. Man turas om att prata, lyssna aktivt och ställa följdfrågor för att det finns ett genuint intresse för personen. Men. När du ställer fem frågor och det inte kommer frågor tillbaka är det dags att bryta mönster: Frågestrejka!

Tre sätt att frågestrejka på:

1. Bemöt med tystnad: Var helt tyst. Ta fram mobilen, tidningen, titta ut genom fönstret – om du vågar: titta på personen med ett stoneface!

2. Bemöt med en vit lögn: ”Oj vad klockan går! Behöver springa vidare … Hörs!”

3. Bemöt med en spydig kommentar och gå: ”Nu står jag inte till ditt förfogande längre. Jag har annat att göra.”

Nina Buchaus, Crevi Retorik 

20
december

Zlatans retorik

Skrivet av
Publicerad i Ninas blogg
Läs 1156 gånger

Inom sportjournalistik är det vanligt att repliker inleds med "Nej ..." eller "Nää ...". Zlatan är en utav nej-sägarna. Lyssna på Zlatan här! Är du en nej-sägare? Hur uppfattas du då? Nedan får du tre exempel på vanliga situationer där vi inleder med "Nej .." helt i onödan.  

1. Du får en fråga av en kollega: "Jag hörde att du höll ett bra tal på julminglet förra veckan?" Du svarar: "Näe ... julminglet var trevligt och talet kändes helt ok."

2. En mötesdeltagare vill förtydliga ditt förslag som du presenterade nyss. Förtydligandet är helt korrekt, men, du inleder med ett "Näee .." och du förklarar förslaget igen (trots att bilden är klar).

3. Din vän frågar "Hur gick det med jobbet du sökte?" Och du svarar: "Nää, det gick ganska bra, jag ska på intervju i morgon."

Orsaker till "Nää-syndromet": Att du har fallit i tics-fällan i "Nää-syndromet". Det har helt enkelt blivit en dålig ovana eftersom du har nött in repliken alldeles för många gånger.

Orsaken kan även vara att du innerst inne inte känner dig komfortabel med frågan du fick eller med personen som frågade: den har en negativ-laddning just för dig. 

Konsekvenser till "Nää-syndromet": Du låter negativ och ditt budskap kan tolkas som negativt - trots att det var positivt. Du kan också uppfattas som att du kommer i en försvarande attityd i onödan = mindre trovärdig i din karaktär!

Bryt "Nää-syndromet": Bli uppmärksam på hur du inleder dina svar. Bryt mönster genast! Rätta till dig med att svara på frågan!

 

Författare: Nina Buchaus, retorikkonsult

 

28
november

Mansplaining? Attack eller avgå!

Skrivet av
Publicerad i Ninas blogg
Läs 2923 gånger

Under en middag berättade min bordskavaljer en detaljerad föreläsning om vad retorik är. Tipsen och erfarenheterna avlöste varandra. Jag tänkte: "Det här kan inte vara möjligt." "Han vet ju så väl att jag jobbar med RETORIK. "Hur tänker han nu?" Jag lät honom prata på, tänkte att det blir pinsamt om jag ska påminna honom (igen) om vad jag jobbar med. Jag blev drabbad av "mansplaining".

Vad betyder mansplaining / splaining?

Ett begrepp som är högaktuell i samband med Unionens "mansplainings-akuten". Begreppet kommer från "man explaining" och förkortat till "mansplaining". Betyder: män som förklarar saker för mig. Beteendet nämns som en härskarteknik och som alla härskartekniker behöver inte sändaren vara medveten om att hen utövar en sådan teknik. Vi behöver synliggöra kommunikativa beteenden och sätta etiketter på dem för att diskutera dem och bryta mönster. Självklart så finns det kvinnor som har detta beteende - därav det könsneutrala begreppet "splaining".

Varför utövar man mansplaining?
Det finns olika motiv. Att sändaren har gott självförtroende och vill förmedla sin expertis/erfarenhet/intresse inom ett område, sändaren har ett stort EGO och tycker om att höra sig själv. Därav kommer nästa motiv: sändaren är ointresserad av andra människors erfarenheter och finner ingen nytta i att vara lyhörd. 

Vad gör jag om jag blir drabbad av mansplaining?

Du har tre val! Exemplena nedan grundas på min erfarenhet under middagen.

Val 1. Attackera. Bryt mönster! Vid första bästa tillfälle ifrågasätt och gör situationen objektiv och tydlig. Mitt under middagens föreläsning kunde jag ha sagt: "Jag upplever det som att du är retorikexperten här. Stämmer det?" Eller: "Nu har du föreläst om retorik till en retorikkonsult. Det kallas mansplaining. Hur kommer det sig att du behöver framhäva dig så mycket i ämnet?" Diskutera sedan fram ett bättre beteende. Det vill säga 50/50 regeln. Att ge och ta i en diskussion. Vara lyhörd för andras expertiser och erfarenheter.

Val 2. Acceptera. Gilla läget och acceptera situationen. Om du inte vill ta konsekvenserna efter en attack, eller om du inser att du aldrig mer kommer träffa sändaren - gå in i psykolog-karaktären. Det kan vara lättare att hantera situationen om du ser sändaren din patient. Det är ditt jobb just nu att lyssna på sändaren.

Val 3. Avgå. Avbryt mansplainingen med att rikta ditt fokus till annat håll. Här går det bra att vända ryggen till och vara ohövlig. I mitt exempel hade jag kunnat vända mig till personen som satt på andra sidan om mig, mitt emot mig och smidigt gått in i denna konversation. Ett toalettbesök, ta upp mobilen, leta efter något är också ett alternativ för att sedan byta fokus till annat håll. Hade jag varit i slutet på middagen - kunde jag ha avgått.

Vad kan konsekvenserna bli om jag bryter mönstret i mansplaining?

Sändaren av mansplaining kan bli generad, irriterad eller kränkt. Det finns alltid ett konsekvens-beteende om jag bryter ett dåligt mönster. T ex under min middag valde jag att nicka medströms. Jag hade inget intresse av att synliggöra detta för sändaren. Jag skulle ändå inte träffa honom efteråt. Du har alltid ett val när du blir drabbad av härskartekniker, splaining eller annan maktutövning. Nu är det upp till dig att välja hur du vill hantera situationen. Lycka till!

Författare: Nina Buchaus, retorikkonsult Crevi Retorik AB

27
oktober

Sätt fart på stolarna

Skrivet av
Publicerad i Ninas blogg
Läs 1895 gånger

Att sitta och lyssna på sin stol kan vara många gånger vara tröttsamt och tråkigt. Talaren har stort ansvar för att anpassa sin information till lyssnarnas status. Jag brukar köra bikupor när jag vill få fart på lyssnarna, ett knep att ta till när energin är låg i rummet.

 

Bikupans fördelar: Sätter fart på lyssnarna. Skapar aktivitet och rörelse i rummet. Sätter ansvaret på lyssnarna att vara delaktiga. Skapar bra diskussionsunderlag, frågor och funderingar. Sist men inte minst: du som mötesledare och talare kan vila några minuter och studera bikuporna.

Hur gör du? Ge instruktioner i fyra steg:

  1. Diskutera två och två/ tre och tre, diskutera följande (...) fråga/ämne.
  2. Hjälp till, styr upp vilka som ska jobba ihop. 
  3. Ge en exakt tid: "Vi diskuterar detta ämne i tre minuter".
  4. Ta del av bikupornas diskussioner. Välj mellan tre olika sätt:
    1. Muntligt i stor grupp. 2. Varje bikupa får presentera inför gruppen. 
    3. Låt varje bikupa presentera sin diskussion med nyckelord på post-it-lappar som hängs upp på tavla, blädderblock. 

 

Författare: Nina Buchaus, retorikkonsult

 

Blogg nytt

Kommentarer