Nina Buchaus

Nina Buchaus

Nina Buchaus. Nina är fil. kand. i retorik. Certifierad i NLP Master Practioner, Effective Charismatic Leadership och Group Dynamics för Michael Grinder, USA. Utbildning inom pedagogisk drama och röstutveckling SMI Stockholm. Hon har ett coachande förhållningssätt som utbildare. Ninas utbildningserfarenhet har hon skaffat på SAS Flight Academy där hon jobbade som instruktör och senare tid som utbildningskonsult.

08
juni

Känslor och kalla fakta när du argumenterar

När jag hamnar i en argumentation kan jag lätt leverera känsloargument, t.ex. argument som inleds med: "det passar bra ... "det behövs ...". Numera gräver jag djupare i känslan. Försöker hitta en tråd till faktabaserat: kostnad, vinst, pengar. Eller att jag hittar underlag i en rapport, forskning, studier, regler som kan stärka mitt känslo-argument.  

Ett exempel på en agumentation som startar i en känsla och förstärks med kalla fakta: "Jag har tagit stort ansvar och lagt ner mycket tid och engagemang i mitt projekt" (känsloargument). "Jag har ansvarat över en budget på tre miljoner kronor, haft samarbete med fyra leverantörer och varit ansvarig för kommunikationen de åtta personerna som varit med i projektgruppen" (faktaargument). Att vädja till förnuftet med fakta är att komma närmare verkligheten och att vara konkret i sin kommunikation. 

Vill du ha mer tips om hur du kan stärka argumentaitonen?

Beställ min bok: "Konsten att bli karismatisk - Med retorik" via Adlibris eller Bokus

Boka öppen utbildning: Argumentationsteknik - Konsten att övertyga i Stockholm den 11 november

 

08
maj

 Jag lyssnade på en expert som uttalade sig om sitt ämne i går. Experten sa     "Alla springer i ekorrhjulet." Jag var intresserad innan, nu blev jag ointresserad. Det utlösande ordet var "alla". Jag kände mig inte som en i expertens "alla". Undvik att generalisera! Om du tror att ordet "alla" skapar en känsla av att du inkluderar samtliga måste du vara säker på att det verkligen gäller "alla" - annars exkluderar du några!

Hur kan du uttrycka dig i stället för att använda "alla"?
Här kommer tre ersättningstips!

1. Säg: "många kan säkert känna igen sig i ... "

2. Säg: "fler av oss kan hålla med"

3. Säg: "några av er har kanske gjort ..."

Sammanfattningsvis. Använd ibland en glesare kam när du gör draget.

 

24
april

När du vill uttrycka dig trovärdigt, tilltalande och tydligt är klockan ett viktigt verktyg.  På mötet, i fikarummet, på konferensen, under minglet, under alla talsituationer tickar tiden. Här kommer tre tips på hur du kan använda klockan på bästa sätt:

1. Se klockan som ett verktyg. Anpassa dina prat, dina presentationer och dina tal efter hur mycket tid du har. Förbered dig utifrån den tiden! Dessto kortare möten dessto mer förberedelsetid efter klockan. 

2. Skriv upp klock-tider.  Skriv upp viktiga hålltider synligt för alla, t ex på blädderblock, whiteboard - så att de syns under hela ditt möte, presentation etc.

3. Referera till klockan. Ha respekt för tiden, andras tider, dina tider. Referera till klockan: "Vi har en timma på oss ...", "Som ni alla ser har klockan blivit tre därför tar vi sista frågan nu."

01
april

En omtänksam deltagare gjorde mig uppmärksam på min öppna gylf när jag startade upp utbildningen förra veckan. Vad gjorde jag? Jag vände mig om stängde den och tänkte: "Nu har jag en till pinsamhet att berätta framöver i mina budskap där jag vill prata om: inledningar, pinsamheter, humor, självironi, mod etc." Sen fortsatte jag mitt anförande.

Humor är en effektfull ingrediens om du vill nå fram till dina lyssnare snabbt. Så ta vara på humoristiska pinsamheter. Leta efter dem. Utsätt dig för dem! Och förbered dig för dem i fem steg:

  1. Börja med att berätta pinsamheten till dina närmaste och se vilken reaktion det blir
  2. Finslipa på din berättelse, skala bort onödiga detaljer - gör den kort!
  3. Överdriv i känslan och i viktiga detaljer
  4. Glöm inte att pausa för att skapa överraskningskänslan 
  5. Nu är det dags att framföra pinsamheten i ett mer informellt läge 

Lycka till! 

"En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet, en optimist ser möjligheter i varje svårighet." Winston Churchill

Blogg nytt

Kommentarer