Nina Buchaus

Nina Buchaus

Nina Buchaus. Nina är fil. kand. i retorik. Certifierad i NLP Master Practioner, Effective Charismatic Leadership och Group Dynamics för Michael Grinder, USA. Utbildning inom pedagogisk drama och röstutveckling SMI Stockholm. Hon har ett coachande förhållningssätt som utbildare. Ninas utbildningserfarenhet har hon skaffat på SAS Flight Academy där hon jobbade som instruktör och senare tid som utbildningskonsult.

16
juni

Vi hamnar ofta i situationer där vi inte kan svara eller inte vill svara på frågan. Många av oss är rädda för frågor som vi inte kan svara på. Sluta med det! Se varje svår fråga som en utmaning!

Tre exempel på frågor som inte behöver besvaras:

1. Frågan är opassande och pinsam.

2. Frågan kan inte besvaras för att jag har för lite kunskap eller för att frågan är för komplex.

3. Svaret på frågan kan förstöra ett resultat om det kommer ut för tidigt eller i fel situation.

Tre tips till att "inte svara på frågan":

1. Säg rakt ut att du inte kan besvara frågan och ange skäl.

Exempel: "Jag har inte arbetat tillräcklig länge med frågan/ämnet därför kan jag inte i dag ge dig ett klokt och korrekt svar."

2. Svara - men inte på frågan utan ändra riktning. När du byter riktning håll dig till ämnet och byt perspektiv: från det lilla till det stora, från det konkreta till det abstrakta, från dåtid till nutid.

Exempel: Du har blivit anklagad för att ha infört en dålig rutin (nutid) och svarar: "Rutiner är A och O för vår verksamhet. Som ni minns (dåtid) när vi införde rapporteringssystemet för 10 år sedan fanns det barnsjukdomar. Framöver kommer vi att fortsätta hitta nya lösningar som hjälper oss."

3. Träning ger färdighet!  Studera politiska debatter och andra forum som bemästrar konsten att inte svara på frågor. Lycka till!

 

Författare Nina Buchaus

Källa: Retorikmagasinet Nr 57

 

26
maj

 

Ord har makt. Ord förändrar våra tillstånd. Ord sätter spår i våra liv. Vilka ord använder du? I det amerikanska valet pågår det ett ordflöde som ska locka väljare och orden skiljer sig. Republikanerna väljer betydligt fler substantiv än demokrater när de håller tal och demokraterna föredrar att använda adjektiv i större utsträckning.

Substantiv: Namn på olika saker.
Adjektiv: talar om hur substantiven ser ut.

Vad står de olika ordvalen för och hur kan du dra nytta av det? 

1. Använd fler substantiv än adjektiv när du vill ge intryck av stabilitet, tradition och konkretion: 
Exempel: "Vi är optimister". "Jobb åt alla". "Vi har kunskap". 

2. Använd fler adjektiv (talar om hur substantiven ser ut) än substantiv när du vill ge intryck av föränderlighet.
Exempel: "Vi är optimistiska". "Alla ska vara sysselsatta." "Vi är kompetenta". 

Nu vet du hur du ge två olika intryck med hjälp av två ordklasser - lycka till! Källa tidningen Språk 

Författare: Nina Buchaus, retorikkonsult, utbildare och föreläsare

 

09
maj

Den moderna retoriken handlar om att gå i dialog med publiken och ha färre EGO-föredrag. Jag lär mina deltagare att skapa dialog med sina åhörare både direkt och indirekt. Lyssnaren vill känna sig mer delaktig i dag och mer betydelsefull inte bara sitta och vara passiv. Här kommer åtta tips till att skapa dialog under dina presentationer:

 1. Använd ett aktivt ögonspråk - med alla!
 2. Använd ett kroppsspråk som visar öppenhet och rörlighet
 3. Använd en röst en ton som signalerar samtal, dialog. Undvik en flack entonig ton - variera din röst
 4. Använd bekräftande ord när du får frågor och kommentarer: "en viktig fråga", "intressant reflektion" 
 5. Bygg upp en stämning som är avspänd och tillåtande för dumma frågor och förslag
 6. Ta tempen. Ställ frågor som aktiverar dina lyssnare och aktivera dem genom att de får räcka upp handen som svar
 7. Låt dina åhörare få prata i små grupper och lyfta tankar, förslag, ideér och sedan skriva ned dem på post-it-lappar
 8. Var genuint intresserad av dina åhörares tankar, motivation, förslag, problem etc. De ger dig kunskap och information som du har nytta av!

  Författare: Nina Buchaus, retorikkonsult 
14
april

"Kan du vara lite mer konkret?", en mycket vanlig fråga från journalister. Jag är säker på att du också har suttit på ett möte eller i något annat samman-hang och önskat mer konkretion av presentatören. Ge alltid något konkret till dina lyssnare. Den aktuella vårbudgeten presenterades förra onsdagen. Magdalena Andersson presenterade ett förslag: att det ska bli billigare med enklare tjänster som att laga saker som cyklar, skor och kylskåp. 

Abstrakt: Enklare tjänster.

Konkret: Laga saker som cyklar, skor och kylskåp. 

Nu kanske du tänker att detta var ett banalt exempel. Och det är det, vilket det oftast är när vi konkretiserar och tydliggör. Våga vara enkel i ditt sätt att uttrycka dig. Förstärk det abstrakta med konkretion. 

Tre tips för att konkretisera: 

 • Använd exempel med människor, specifika händelser, situationer, tillvägagångssätt etc.
 • Använd de rätta namnen på saker och ting, säg tydlig vad för saker du pratar om.
 • Använd siffor som säger något.

Författare: Nina Buchaus, retorikkonsult och föreläsare

 

Blogg nytt

Kommentarer